Aanvaardbaar gebruik beleid

Beleid voor acceptabel gebruik - CALLTHEPM.COM - The Project Management Blog

(1) Dit beleid

Dit beleid voor acceptabel gebruik (de "Beleid") Beschrijft de regels voor het indienen van gebruikerscontent ("Inhoud") Naar mijn blog op WWW.CALLTHEPM.COM (de "Artikelen").

Door het gebruik van de blog accepteert u de voorwaarden van dit beleid.

(2) Algemene beperkingen

U mag mijn Blog op geen enkele manier gebruiken die schade aan de Blog veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Blog, of een van de delen van of diensten op de Blog.

Je moet mijn blog niet gebruiken:

(a) op enige manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is; of

(b) in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

(c) inhoud moet geschikt zijn voor alle Blog-gebruikers, inclusief jonge kinderen ouder dan 15.

(3) Onwettig en illegaal materiaal

Je mag mijn Blog niet gebruiken om Content op te slaan, te hosten, te kopiëren, te vertonen, te vertonen, te publiceren, te verzenden of te verzenden die illegaal of onwettig is, of die de wettelijke rechten van een derde partij zal of kan schenden, of die aanleiding kan geven tot juridische stappen, ongeacht of tegen u of mij of een derde partij (in elk geval onder toepasselijke wetgeving).

Inhoud (en de publicatie ervan op de blog) mag niet:

(A) lasterlijk of kwaadwillig vals;

(B) obsceen of onfatsoenlijk;

(c) inbreuk maken op auteursrechten, morele rechten, databaserechten, merkrechten, ontwerprechten, rechten bij het overhevelen of andere intellectuele eigendomsrechten;

(d) inbreuk maken op enig recht van vertrouwen, op privacyrechten of op rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(E) vormen ondeugdelijk advies bevatten of nalatigheid statement;

(f) een aansporing tot het plegen van een misdaad vormen;

(G) in contempt van elke rechter of inbreuk op een gerechtelijk bevel;

(H) in strijd zijn met raciale of religieuze haat of discriminatiewetgeving;

(I) godslasterlijk;

(j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen; of

(k) in strijd zijn met enige contractuele verplichting verschuldigd aan een persoon.

U dient geen Inhoud in te dienen die ooit het voorwerp is geweest van een bedreigde of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klacht.

(4) Grafisch materiaal

Inhoud mag geen geweld weergeven op een expliciete, grafische of kosteloze manier.

Inhoud mag niet pornografisch of seksueel expliciet zijn of bestaan ​​uit expliciet, grafisch of gratis materiaal van seksuele aard.

(5) Schadelijke software

U mag de Blog niet gebruiken om virussen, Trojaanse paarden, wormen, rootkits, spyware, adware of andere schadelijke software, programma's, routines, applicaties of technologieën te promoten of verspreiden.

U mag de blog niet gebruiken om software, programma's, routines, applicaties of technologieën te promoten of te verspreiden die de prestaties van een computer kunnen of kunnen beïnvloeden of die aanzienlijke beveiligingsrisico's voor een computer kunnen opleveren.

(6) Feitelijke nauwkeurigheid

Inhoud mag niet onwaar, onwaar, onnauwkeurig of misleidend zijn.

Feitenverklaringen in Content moeten waar zijn en opinies over Inhoud moeten waarheidsgetrouw worden bewaard en waar mogelijk gebaseerd op feiten die waar zijn.

(7) Onzorgvuldig advies

Inhoud mag niet bestaan ​​uit of instructies bevatten, advies of andere informatie waarop kan worden gereageerd en die, als er iets aan wordt gedaan, kan veroorzaken

(a) ziekte, letsel of overlijden; of

(b) enig ander verlies of schade.

(8) Marketing en spam

Inhoud mag geen spam zijn.

U mag mijn blog niet gebruiken om kettingbrieven of piramideschema's of soortgelijk materiaal op de markt te brengen, te verspreiden of te plaatsen.

(9) Netiquette

Inhoud moet geschikt, burgerlijk, smaakvol en in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde normen voor etiquette en gedrag op internet.

Inhoud mag niet grof beledigend, bedrieglijk, bedreigend, beledigend, intimiderend of bedreigend, hatelijk, discriminerend of opruiend zijn.

Vlam op mijn Blog geen vlammen of vuuroorlogen ("vlammend" zijn de verzendende vijandige berichten die bedoeld zijn om te beledigen, met name wanneer het bericht gericht is op een bepaalde persoon of groep mensen).
Troll niet op mijn blog ("trollen" is de praktijk van het opzettelijk storen of beledigen van andere gebruikers).

Je mag mijn blog niet overstromen met inhoud die zich richt op een bepaald onderwerp of onderwerp, alleen of in samenwerking met andere gebruikers.

Inhoud mag geen bestaande inhoud op mijn blog dupliceren.

U moet Inhoud indienen bij het betreffende gedeelte van de blog.

Dien niet onnodig tekstuele inhoud in HOOFDLETTERS in.

U moet geschikte en informatieve titels gebruiken voor alle inhoud.

(10) Hyperlinks

U mag niet linken naar een website of webpagina die materiaal bevat dat, als het op de blog werd gepost, in strijd zou zijn met de voorwaarden van dit beleid.

(11) Overtredingen van dit beleid

Ik behoud me het recht voor om naar eigen goeddunken om het even welke reden, zonder kennisgeving of uitleg, inhoud te wijzigen of te verwijderen.

Zonder afbreuk te doen aan dit algemene recht, mag ik, als u dit beleid op enigerlei wijze schendt, of als ik redelijkerwijs vermoed dat u op enigerlei wijze dit beleid hebt overtreden,

(a) uw inhoud verwijderen of bewerken;

(b) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

(c) tijdelijk uw toegang tot een deel of het gehele blog opschorten;

(d) verbied u permanent een deel of het geheel van de blog te gebruiken;

(e) computers die gebruikmaken van uw Internet Protocol-adres blokkeren voor toegang tot de blog;

(f) neem contact op met uw internetprovider en vraag hem of haar uw toegang tot de blog te blokkeren; en / of

(g) een rechtszaak tegen u aanspannen wegens contractbreuk of anderszins.

(12) Verboden gebruikers

Wanneer ik uw toegang tot de blog of een deel van de blog opschort of verbied, mag u geen actie ondernemen om een ​​dergelijke opschorting of verbod te omzeilen (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een andere account).

(13) Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving, en alle geschillen met betrekking tot dit gebruiksbeleid zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Als u op de hoogte bent van materiaal op de blog dat in strijd is met dit beleid, kunt u een e-mail sturen naar "imran.zaman@callthepm.com".

© 2009-18 Imran Zaman // CALLTHEPM.COM, Alle rechten voorbehouden.