Przyjęte zasady użytkowania

Zasady dopuszczalnego użytkowania - CALLTHEPM.COM - Blog zarządzania projektami

(1) Ta polityka

Niniejsza Polityka dopuszczalnego użytkowania ("Polityka") Określa zasady regulujące przekazywanie treści użytkownika ("Treść") Na mój blog pod adresem WWW.CALLTHEPM.COM ("Blog").

Korzystając z Blog, akceptujesz warunki tej Polityki.

(2) Ogólne ograniczenia

Nie możesz używać mojego bloga w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może powodować uszkodzenie bloga lub upośledzenie dostępności lub dostępności bloga, lub któregokolwiek z obszarów lub usług na blogu.

Nie możesz używać mojego bloga:

(a) w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy; lub

(b) w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

(c) treść musi być odpowiednia dla wszystkich użytkowników blogów, w tym małych dzieci w wieku powyżej 15.

(3) Materiały niezgodne z prawem i nielegalne

Nie wolno Ci używać mojego bloga do przechowywania, hostowania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, przesyłania ani wysyłania Treści, które są niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem, lub które mogą naruszać lub mogą naruszać prawa osób trzecich, lub które mogą prowadzić do działań prawnych, niezależnie od tego, czy przeciwko tobie lub mnie lub osobie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

Treści (i ich publikacja na blogu) nie mogą:

(a) być oszczercze lub złośliwie fałszywe;

(b) być nieprzyzwoite lub nieprzyzwoite;

(c) naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa moralne, prawa do baz danych, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów, prawa do ich zliczania lub inne prawa własności intelektualnej;

(d) narusza wszelkie prawa do poufności, prawo do prywatności lub prawa wynikające z ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych;

(e) stanowią nieostrożną poradę lub zawierają jakiekolwiek zaniedbania;

(f) stanowią podżeganie do popełnienia przestępstwa;

(g) być w niełasce jakiegokolwiek sądu lub z powodu naruszenia jakiegokolwiek postanowienia sądu;

(h) naruszają ustawodawstwo dotyczące nienawiści rasowej lub religijnej lub dyskryminacji;

(i) być bluźnierczy;

(j) naruszają przepisy dotyczące tajemnicy służbowej; lub

(k) naruszają jakiekolwiek zobowiązania umowne wobec jakiejkolwiek osoby.

Nie wolno zgłaszać żadnych treści, które są lub kiedykolwiek były przedmiotem jakiegokolwiek zagrożonego lub faktycznego postępowania sądowego lub podobnej skargi.

(4) Materiał graficzny

Treści nie mogą przedstawiać przemocy w sposób wyraźny, graficzny lub nieuzasadniony.

Treści nie mogą zawierać treści pornograficznych lub seksualnych, ani zawierać ani zawierać wyraźnych, graficznych lub nieuzasadnionych materiałów o charakterze seksualnym.

(5) Szkodliwe oprogramowanie

Nie wolno używać tego serwisu do promowania ani rozpowszechniania wirusów, trojanów, robaków, zestawów rootów, programów szpiegujących, oprogramowania reklamowego ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, programów, procedur, aplikacji lub technologii.

Nie wolno używać Blogu w celu promowania lub rozpowszechniania jakiegokolwiek oprogramowania, programów, procedur, aplikacji lub technologii, które mogą lub mogą negatywnie wpłynąć na wydajność komputera lub wprowadzić istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa komputera.

(6) Factual accuracy

Treści nie mogą być nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd.

Stwierdzenia faktyczne zawarte w Treści muszą być prawdziwe, a oświadczenia opinii zawarte w Treści muszą być rzeczywiście przechowywane i, jeśli to możliwe, oparte na faktach, które są prawdziwe.

(7) Nieostrożna rada

Treści nie mogą składać się z żadnych instrukcji, porad ani innych informacji, które mogą być podejmowane i mogą, jeśli podjęto w związku z nimi działania, mogą zawierać

(a) choroba, obrażenia lub śmierć; lub

(b) wszelkie inne straty lub szkody.

(8) Marketing i spam

Treści nie mogą stanowić spamu.

Nie wolno używać mojego bloga do wprowadzania na rynek, rozpowszechniania ani publikowania łańcuszków, piramid finansowych ani podobnych materiałów.

(9) Netykieta

Treść musi być odpowiednia, cywilna, gustowna i zgodna z ogólnie przyjętymi standardami etyki i zachowania w Internecie.

Treści nie mogą być rażąco obraźliwe, oszukańcze, grożące, obelżywe, napastliwe lub groźne, nienawistne, dyskryminujące lub zapalne.

Nie rozpalaj ani nie prowadź płomiennych wojen na moim blogu ("płonące" to wysyłające wrogie wiadomości przeznaczone do obrażania, szczególnie gdy wiadomość jest skierowana do konkretnej osoby lub grupy ludzi).
Nie trolluj na moim blogu ("trolling" to praktyka celowego denerwowania lub obrażania innych użytkowników).

Nie wolno zalać mojego bloga treściami koncentrującymi się na jednym konkretnym temacie lub obszarze tematycznym, samodzielnie lub w koordynacji z innymi użytkownikami.

Treści nie mogą powielać istniejących treści na moim blogu.

Musisz przesłać treść do odpowiedniej części bloga.

Nie wysyłaj niepotrzebnie treści tekstowych w KAPITALNYCH LITERACH.

Powinieneś używać odpowiednich i informacyjnych tytułów dla całej Treści.

(10) Hiperłącza

Nie wolno łączyć z żadną witryną lub stroną internetową zawierającą materiały, które zostałyby zamieszczone na blogu, naruszają którykolwiek z warunków niniejszej Polityki.

(11) Naruszenia niniejszej Polityki

Zastrzegam sobie prawo do edytowania lub usuwania dowolnych Treści według własnego uznania z dowolnego powodu, bez powiadomienia lub wyjaśnienia.

Bez uszczerbku dla tego ogólnego prawa, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejszą Politykę lub jeśli zasadnie podejrzewam, że w jakikolwiek sposób naruszyłeś niniejszą Politykę, mogę:

(a) usuwać lub edytować dowolną treść;

(b) wysłać ci jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;

(c) czasowo zawiesić dostęp do części lub całego bloga;

(d) na stałe zabronić korzystania z części lub całości bloga;

(e) blokować komputery korzystające z adresu IP, aby uzyskać dostęp do bloga;

(f) skontaktować się z dostawcą usług internetowych i poprosić o zablokowanie dostępu do bloga; i / lub

(g) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko tobie z powodu naruszenia warunków umowy lub w inny sposób.

(12) Zablokowani użytkownicy

W przypadku zawieszenia lub zabronienia dostępu do bloga lub części bloga nie wolno podejmować żadnych działań w celu obejścia takiego zawieszenia lub zakazu (w tym, bez ograniczeń, za pomocą innego konta).

(13) Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki użytkowania będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim, a wszelkie spory związane z niniejszą polityką użytkowania będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek materiałach na blogu, które naruszają te zasady, wyślij mi wiadomość na adres "imran.zaman@callthepm.com".

© 2009-18 Imran Zaman // CALLTHEPM.COM, Wszelkie prawa zastrzeżone.